Vox Bonus

Vox Bonus

Lider i wokalista u2 jest obrońcą polityki broniącej środowiska podczas podróży ze swoim zespołem paul david hewson, bono vox, korzysta z okazji do interakcji z przywódcami politycznymi, podmiotami religijnymi i filantropijnymi oraz organizacjami ekologicznymi, świadomymi że ich geopolityczny aktywizm nie przetrwałby w zdewastowanym świecie.